PIEKRIŠANA DATU APSTRĀDEI

Ar šo, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi izpratnē, turpmāk dodu piekrišanu pārzinim SIA “Xroom.lv”, reģ.Nr.42103109416, Augļu iela 11-20, Rīgā, manu personas datu apstrādei sekojošiem nolūkiem:

  1. Noformēt un nosūtīt rezervācijas pieteikumu;
  2. Sazināties, ja saistībā ar rezervācijas pieteikumu ir radušās tehniskas problēmas vai citi neatrisināmi jautājumi.